Ambalaj : Canistră partea A 2 kg + Sticlă partea B 1 kg
Consum: ≈ ca consolidant de suprafaţă ≈ 0,2 kg/m2
ca consolidant de adâncime ≈ 0,3 – 0,4 kg/m2
ca barieră împotriva umidităţii reziduale ≈ 0,3 – 0,4 kg/m2
Păstrare: ≈ 12 luni