Ambalaj Sac : 25 kg
Consum: ≈ Consum a se vedea fişa tehnică
Păstrare: ≈ 12 luni