Ambalaj : Sac 25 kg / 5 kg
Consum: ≈ Consum a se vedea fişa tehnică
Păstrare: ≈ 12 luni